Category: historia

  • Sven A Hermelin kom att bli en portalgestalt inom svensk landskapsarkitektur under 1900-talet. Han valde en mer pragmatisk inställning som han skulle arbeta för livet igenom. Hermelins arbeten präglas av känsla och ödmjukhet inför platsen och han menade att det låg i landskapsarkitektens ansvar att förstå och tolka landskapets naturliga och kulturella förutsättningar i praktiskt […]

  • Förste lärare i trädgårdskonst

    Utöver sitt arbete som projekterande landskapsarkitekt utbildade Sven Hermelin en hel generation blivande yrkesmän i trädgårdskonst på Alnarp. Från 1934 och 25 år framöver ansvarade Hermelin för undervisningen i landskapsarkitektur på Alnarp. Han fungerade för många elever som en länk mellan utbildning och arbetslivet.

  • Hermelin-Wedborn

    1941-68 arbetade han i kompanjonskap med Inger Wedborn. På kontoret kom under åren ett stort antal landskapsarkitekter att arbeta, bl.a. Per Åke Friberg, Sylvia Gibson, Gunnar Martinsson och Sven Ingvar Andersson.

  • Kort historik

    Hermelin etablerade sin roll som konsulterande trädgårdsarkitekt i Stockholm, där han bland annat ritade villa- och herrgårdsträdgårdar och parker.