SÄLLSKAPET

Hemsidan tillhör den ideella föreningen Sven A Hermelin-sällskapet


Sven A Hermelin-sällskapet bildades i juni 2023.

Föreningens syfte är att främja kunskap om det professionella arbete som har bedrivits inom Sven A Hermelin AB och Hermelin & Wedborn AB.
Föreningen ska verka för att arbetet tillvaratas och resultatet av arbetet inte förvanskas.

Det får inte bedrivas näringsverksamhet i föreningens namn eller genom utnyttjande av föreningen på annat sätt.


Sällskapet kan kontaktas via Patrik Tronde, patrik(at)svenhermelin.se