Kort historik


Hermelin etablerade sin roll som konsulterande trädgårdsarkitekt i Stockholm, där han bland annat ritade villa- och herrgårdsträdgårdar och parker.