Förste lärare i trädgårdskonst


Utöver sitt arbete som projekterande landskapsarkitekt utbildade Sven Hermelin en hel generation blivande yrkesmän i trädgårdskonst på Alnarp. Från 1934 och 25 år framöver ansvarade Hermelin för undervisningen i landskapsarkitektur på Alnarp. Han fungerade för många elever som en länk mellan utbildning och arbetslivet.