Etikett: Järfälla

  • Parken växer fram

    Parken växer fram

    ”Träffpunkt Flottiljen” med dagvattendammen i förgrunden. Trappan ned mot dammen är på plats, vy mot torget. Stödmurar i grafisk betong. Kabeldragning till trampstenar. Belysning i trampstenarna. Placering av lekredskapen. Trampstenar och belysning klara i den framtida ängsytan.

  • Lekredskap tar form i verkstan

    Lekredskap tar form i verkstan

    Senaste bilderna på lekredskapen, från konstnärerna Arne Widman och Magnus Carlén.