Parken växer fram


IMG_3134

”Träffpunkt Flottiljen” med dagvattendammen i förgrunden.

IMG_3135

Trappan ned mot dammen är på plats, vy mot torget.

IMG_3136

Stödmurar i grafisk betong.

P1120713

Kabeldragning till trampstenar.

IMG_3139

Belysning i trampstenarna.

P1120704

Placering av lekredskapen.

P1120708

Trampstenar och belysning klara i den framtida ängsytan.