1900


Sven Hermelin föds den 12 december på Vallnäs Gård i Östergötland