”Platsens förutsättningar skall tas tillvara och vara en utgångspunkt för gestaltningen.”

KONTORET IDAG

Sven A Hermelin AB är ett landskapsarkitektkontor där vi arbetar med planering och formgivning av offentliga rum och platser. Vi har en bred kunskap inom landskapsarkitektur, markplanering och växtgestaltning. Vi har även specialistkompetens inom historiska anläggningar/parkminnesvård och trädvård. Våra uppdragsgivare finns i kommuner samt i statliga- och privata sektorn.

Vi arbetar med projekt i olika skalor och skeden, vanliga uppdrag är t.ex. landskaps- och naturvärdesanalyser, gestaltningsprogram, markprojektering, parkrestaurering, trädvårdsplaner och skötselplaner. Exempel på uppdrag kan vara parker, stadsrum, naturområden, lekparker, skol- och förskolemiljöer, vårdboenden, aktivitetsanläggningar, bostadsgårdar och trädgårdar. Vi utför även trädbedömningar, inventerings- och inmätningsarbeten. Läs mer om detta under våra tjänster.

ATT SKAPA EN PLATS

Click here to add your own text

SEDAN 1920

Sven A Hermelin AB bygger på en verksamhet som grundades 1926, Sven Hermelin etablerade då ett kontor/sin roll som konsulterande trädgårdsarkitekt i Stockholm, där han bland annat ritade villa- och herrgårdsträdgårdar och parker. Sven Hermelin var den förste i landet som kunde leva endast på att vara trädgårdsarkitekt vilket gör kontoret till Sveriges första landskapsarkitektkontor. 1941-68 arbetade han i kompanjonskap med Inger Wedborn. På kontoret kom under åren ett stort antal landskapsarkitekter att arbeta, bl.a. Per Åke Friberg, Sylvia Gibson, Gunnar Martinsson och Sven Ingvar Andersson. Efter Sven Hermelins bortgång 1984 förs företaget vidare under samma namn.