• Klosterliljor

  • Fotot från sekelskiftet 1900 visar en trädgård med träd och buskar i prydliga rader. Foto: FGV.

  • Ruinparken

  • Munkträdgården

  • I uppdraget ingick att redovisa fruktträden i Munkträdgården. Inventeringen är gjord i samarbete med Kulturkompetens SIZA.

BESKRIVNING

Vadstena är sedan lång tid tillbaka ett besöksmål i världsklass, där områdets många olika byggnader med anslutande trädgårdar och parker representerar olika tidsepoker och användningsområden i klostrets och stadens historia. Tillsammans speglar de den historiska utvecklingen och bildar en värdefull kulturmiljö. Munkklostrets fruktträdgård, med vårblommande klosterliljor, gamla träd och fruktsorter som sannolikt funnits sedan medeltiden, är särskilt värdefull och uppskattad av besökare.

Vårdprogrammet beskriver klosterområdets historia från slutet av 1200-talet fram till vår tid, ägoförhållanden och vilka skyddsbestämmelser som finns, områdets nuvarande status med dokumentation och kunskap om material och detaljer samt en kulturhistorisk värdebeskrivning och mål för det långsiktiga förvaltningsarbetet. Häri ingår förslag på vidare forskning och utredning samt behov av särskilt skydd. Vårdprogrammet ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag vid tillståndsprövning och vara till hjälp för förvaltningspersonalen vid såväl stora förändringar som i det kontinuerliga drifts-och underhållsarbetet.

I samband med framtagandet av vårdprogrammet upprättades även skötselplaner för området.

VÅRDPROGRAM FÖR VADSTENA KLOSTERTRÄDGÅRDAR

Vadstena klosterområde är beläget i Vadstena invid Vättern. Marken förvaltas av SFV.

Om uppdraget

Uppdrag: Framtagande av vårdprogram för Vadstena klosterträdgårdar.

Skötselplan upprättades av oss i samband med framtagandet av vårdprogrammet.

Tidsperiod: 2011-2012

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Statens fastighetsverk (SFV)

Ansvarig beställare:
Anders Glassel

Vår organisation

Klaus Stritzke, Ann Fagerström Tronde, Patrik Tronde och Sofia Kanslätt

Uppdraget utfördes i samarbete med kulturhistoriker Julia Sigurdson och f.d. museichef Sune Zachrisson, KulturKompetens Siza och arkitekt Eva Strömberg, Arkitektkontor à la Rydberg.

HITTA HIT