BESKRIVNING

Under nästan tre århundraden var vallonbruket Lövstabruk i Uppland bland de främsta av Sveriges järnbruk. Den första masugnen byggdes 1596. 1643 sålde kronan Lövstabruk till Louis de Geer som kom från Vallonien i södra Belgien. I slutet av 1600-talet anlades en ny bruksbebyggelse. År 1692 övertog Charles de Geer bruket. Han ersatte brukets första huvudbyggnad och dess plankinhägnade kvadratiska renässansträdgården med en herrgårdsbyggnad och en praktanläggning med parterr, dubbelradiga alléer, och en boské med små häckkabinet, ett orangeri med orangeriparterr och en liknande övervintringsbyggnad med tillhörande odlingssängar. I början av 1800-talet omformades parken med nya gångvägar, kanaler och broar samt den Östra engelska parken. På 1880-talet förändrades barockparterren enligt den tidens trädgårdsideal. 1926 lades järnhanteringen ned och parken förföll. År 1970-1971 gjordes ett försök att återskapa parterranläggningen enligt F. Barnekows karta från 1769. Sedan 1996 ägs och förvaltas Herrgården av Statens fastighetsverk.

Bruksbyggnader och herrgården med anslutande dammanläggningar, trädgårdar och parkanläggningar är välbevarade, kulturhistoriskt intressanta och en ovanligt påkostad bruksmiljö.

VÅRDPROGRAM FÖR MARKEN VID LÖVSTABRUK

Vårdprogram för de historiska markanläggningar vid Lövsta bruk.

Om uppdraget

Uppdrag: Vårdprogram för de historiska markanläggningar vid Lövsta bruk

Tidsperiod: 2011-2012

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Statens fastighetsverk

Kontaktperson: Anders Glassel

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Patrik Tronde

Medverkande:
Ann Fagerström Tronde, Emma Falk, Klaus Stritzke

HITTA HIT