BESKRIVNING

Upprustning av kvarterspark i Tumba. Parken rustades upp med tanken att parken skulle ge hemkänsla och plats för gemenskap för alla åldrar. Lekplatsen och bollplanen fick en genomgående uppfräschning. Lekplatsen ramas in med en låg tegelmur mot bilvägen och utrustades med ny lekutrustning, specialritade lekhus i trä, tillgänglighetsanpassad sandlåda och plats för grillning. En lång pergola erbjuder skugga och sittplatser, delvis under tak. Grusbollplanen fick nytt konstgräs och inhägnaden, samt målen ersattes med nya. Intill bollplanen anlades ett utegym och en ny parkväg går längs parkens östra sida. Specialritade möbler från Nola med en solgul färg på ståldetaljerna som även återkommer på utegym och lekutrustning ger parken en starkare identitet.

SOLPARKEN

Kvarterspark som fått en genomgående upprustning med ny lekplats, konstgräsplan och utegym.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning och projektering av upprustning av kvarterspark med lekplats och bollplan.
Tidsperiod: 2015-2016

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare: Botkyrka kommun
Kontaktperson: Lotta Magnusson

Vår organisation

Uppdragsansvarig: Patrik Tronde
Handläggande: Ann Fagerström Tronde
Medverkande: Sofia Kanslätt

HITTA HIT