• Sammanställning av de sociotopkartor vi gjort i Järfälla.

  • Sociotopkarta över Centrala kallhäll.

BESKRIVNING

En kartering och beskrivning av hur den gemensamma utomhusmiljön i Järfälla upplevs och används av människorna som vistas där. En sociotopkarta visar olika områdens sociala och kulturella värden.

Med hjälp av observationer på plats, enkäter, intervjuer och samtal med boende och arbetande i Järfälla framställs kartor och rapporter om platserna. Undersökningen vänder sig till människor i olika åldrar och metoden går ut på att vistas i området och träffa grupper från skolor och föreningar samt intervjuer med polis, fältarbetare och pedagoger.

SOCIOTOPKARTOR JÄRFÄLLA

En sociotopkarta visar olika områdens sociala och kulturella värden.

Om uppdraget

Uppdrag: Sociotopkartering i Järfälla kommun

Tidsperiod: 2012-2017

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Järfälla kommun

Kontaktperson:
Kerstin Sköld

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Patrik Tronde och Sofia Kanslätt

Medverkande:
Jessica Ingelsson, Kristina Eriksson, Mimmi Wester, Agnes Djurberg

HITTA HIT