BESKRIVNING

Under några hundra år låg ett Cistercienserkloster på Skoklosterhalvön där slottet idag står. År 1611 förlänades Adelsmannen Herman Wrangel Skokloster gård. Hans son, Carl Gustav Wrangel påbörjade 1654 arbetet med att bygga ett storslaget slott. Arbete som pågick under några decennier fram till Wrangels död år 1676. Till slottet planerades en storslagen lustgård, troligen av Jean de la Vallée samt en sjögård. Parken anlades först vid sekelskiftet, kring 1700 i en mycket förenklad form. Idag är parterrformen med omgivande alléer med en exedra i fonden och rester av fruktträdgården kvar. Parterrytan är gräsklädd utan utsmyckning. Den yttre borggården saknar en representativ geometrisk utformning. Stort värde tillmäts, vid sidan av den bevarade parterrfornen, de kvarvarande lindalléerna med träd ända från början av 1700-talet. Dessa ägnades en fristående vårdplan.

VÅRDPROGRAM FÖR PARKEN VID SKOKLOSTERS SLOTT

Vårdprogram för de historiska markanläggningarna vid Skokloster.

Om uppdraget

Uppdrag: Finna, dokumentera och beskriva kvarvarande substans från 1600 – talet och parkens kulturhistoriska värde samt upprätta ett vårdprogram för parken, fruktträdgården och omgivande grönytor vid Skokloster.

Tidsperiod: 2013-2014

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Statens fastighetsverk

Kontaktperson:
Anders Glassel

Vår organisation

Klaus Stritzke, Patrik Tronde och Emma Falk

HITTA HIT