• Kulturträdgårdarnas placering i Sigtuna

  • Drakegården

  • Lundströmska

  • Borgmästargården

BESKRIVNING

Projektet Sigtuna kulturträdgårdar handlade om att inventera, sammanställa historik och föreslå vård, skötsel och åtgärder för sex kulturhistoriskt intressanta trädgårdar och 4 gränder i Sigtuna; Kvarteret Urmakaren 1, Kvarteret Urmakaren 2, Kvarteret urmakaren 3, Lundströmska tomten, Drakegårdens tomt och Borgmästargården samt gränderna Lilla vattugränd, Långgränd, Laurentii gränd och Torggränd.

Trädgårdarnas historia och utveckling beskrivs i vårdprogrammet och utifrån den samt trädgårdarnas unika karaktärer och innehåll föreslås lämplig framtida utveckling för respektive trädgård.

SIGTUNA KULTURTRÄDGÅRDAR

Vårdprogram med åtgärdsförslag för sex kulturhistoriskt intressanta trädgårdar i Sigtuna.

Om uppdraget

Uppdrag: Vårdprogram för sex utvalda kulturträdgårdar i Sigtuna, Sigtuna kommun.

Tidsperiod: 2015-2017

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Sigtuna kommun

Kontaktperson:
Marit Rosander

Vår organisation

Medverkande:
Klaus Stritzke, Ann Fagerström Tronde, Patrik Tronde och Marit Hedlund

HITTA HIT