BESKRIVNING

Nybyggnad av centrumtorg och ramp mot gångtunnel till pendeltåg samt parkeringsplatser och bussangöring. Torget och entrén till gångtunneln har genom form- och materialval förenats, så att rampen utgör en del av torget. Torgets samlande form tas upp i markbeläggningens, trappornas, murarnas och planteringarnas form. Rampen omges av upphöjda planteringar, där stödmurar av granit utgör informella sittplatser.

ROTEBRO CENTRUM

Nybyggnad av centrumtorg och ramp mot gångtunnel till pendeltåg samt parkeringsplatser och bussangöring.

Om uppdraget

Uppdrag: Vinnande tävlingsförslag, projektering av Rotebro Centrum.

Förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Tidsperiod: 2000-2003

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Sollentunahem

Kontaktperson:
Ulf Wedlund

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Klaus Stritzke

Handläggande:
Ann Fagerström Tronde

HITTA HIT