BESKRIVNING

Ronnebyparken är en liten kvarterspark med lekplats, grill- och sittplats, omgiven av flerfamiljshus. Upprustningen av parken syftade till att göra parken mer attraktiv, tillgänglig och trygg. Parkens nuvarande karaktär skulle bevaras. Gestaltningen har utgått från synpunkter som kom fram på ett medborgarmöte som hölls med de boende kring parken.

RONNEBYPARKEN

Kvarterspark som upprustats med ny lek- och grillplats i samråd med de boende.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning och projektering av kvarterspark

Tidsperiod: 2013-2015

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Stockholm stad

Kontaktperson:
Inger Bogne / Emma Sundström

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Ann Fagerström Tronde

Handläggare:
Sofia Kanslätt

HITTA HIT