BESKRIVNING

Uteserveringen, med bar och segeltak, ligger på norra Lidingö med utsikt över inloppet till Stockholms hamn, vilket inspirerat vid utformningen av terrassen. Serveringsbyggnaden och baren ritades och projekterades av arkitekt Gunnar Brinck.

På platsen låg tidigare den s k ”Rektorsvillan”, som var uttjänt och måste rivas. En del av tidstypiska växterna i den gamla trädgården, såsom blodhassel, japansk blodlönn samt några enar och idegranar, kunde bevaras och integreras i den nya anläggningen. I samma projekt byggdes den befintliga uteplatsen intill huvudbyggnaden om och länkades samman med den nya.

RÖNNEBERGA SEGELTERRASS

Gestaltning för nybyggnad av uteservering och ombyggnad av befintlig uteplats vid Kommunalarbetareförbundets kurs- och konferensgård Rönneberga på Lidingö.

Om uppdraget

Uppdrag: Programhandling och projektering till bygghandling.

Tidsperiod: 2007-2008

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Kommunalarbetareförbundet

Kontaktperson:
Birgitta Lönegård

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Klaus Stritzke

Handläggande:
Ann Fagerström Tronde

HITTA HIT