• En träspång leder igenom lekbuskaget.

BESKRIVNING

Upprustning av lekplats i Riddarparken i Jakobsberg. Gestaltningen utgår från ett koncept som Ramböll tagit fram under tidigare ram-avtal, temat var Riddare. Vi bearbetade förslaget efter beställarens önskemål och tog fram bygghandlingar. Lekplatsen innehåller flera delar så som specialritat lekslott, gunglek, lekbuskage med träspång och basketplan. Ett belysningskoncept togs fram i samarbete med en belysningskonsult.

RIDDARPARKEN

Lekplats med tema riddare.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning och projektering av lekplats i Riddarparken i Jakobsberg

Tidsperiod:  2014-2016

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Järfälla kommun

Kontaktperson:
Kerstin Sköld

Vår organisation

Uppdragsansvarig: Ann Fagerström Tronde
Handläggande: Sofia Kanslätt

HITTA HIT