BESKRIVNING

Tomten ligger i skogsbrynet och trädgårdens olika delar karaktäriseras av de olika förhållanden som präglar dem. På husets norra sida har de skuggiga, fuktiga läget skapat goda förutsättningar för frodiga planeringar med skuggfördragande växter. På sydsidan har det soliga läget accentuerats genom valet av markmaterial och växter.

Uthusbyggnaden ritades och projekterades av arkitekt Gunnar Brinck.

PRIVAT TRÄDGÅRD, LIDINGÖ

En prunkande trädgård i skogsbrynet.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning vid ombyggnad av trädgård på Lidingö.

Programhandling och projektering till bygghandling.

Tidsperiod: 2004-2005

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare: Privat

Vår organisation

Uppdragsansvarig: Klaus Stritzke

Handläggande: Ann Fagerström Tronde