• Vårt vinnande förslag

  • Vårt vidareutvecklade förslag

BESKRIVNING

Målet var att skapa en attraktiv park med mycket grönska, en vilsam plats för både de som bor och arbetar i närheten och för besökande. Innehållet följer Stockhomstraditionen med fria gräsytor, grupper av träd, blomsterrabatter och sittplatser i sol och skugga. Det skulle bli en oas skyddad från omgivande trafikströmmar och samtidigt inbjudande och överblickbar. Att öka tryggheten i parken var en viktig aspekt då terrassen kring Brantingmonumentet blivit en plats med intensiv droghandel. I förslaget öppnades terrassen upp med två trappor mot söder och flera korsande gångstråk tillfördes genom parken. En ny placering av Palmemonumentet föreslogs i anslutning till korsningen Vasagatan – Olof Palmes gata.

NORRA BANTORGET

Parallella uppdrag för upprustning av Norra Bantorget 1998.

Om uppdraget

Uppdrag: Parallella uppdrag 1998 avseende omgestaltning av parken. Övriga deltagare var Stockholm Konsult och Nyréns Arkitektkontor.

Uppföljande idéskiss och illustrationer 2001, utifrån vårt vinnande förslag, att bifoga detaljplaneförslaget under remiss- och samrådsskedet samt som underlag till samrådsmöte med medborgarna.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Stockholm stad, Gatu- och fastighetskontoret – Region Innerstad

Kontaktperson:
Britt-Marie Salmén

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Klaus Stritzke

Handläggande:
Ann Fagerström Tronde

HITTA HIT