BESKRIVNING

Uppdraget var att planera och projektera en upprustning av parken med ett starkt sagotema. Som utgångspunkt för projektet har kontoret haft flera medborgarmöten med representanter för lokala föreningar och de berörda grannarna. Målet med gestaltningen var att det skulle bli en hemtrevlig park för alla. Nibbleparken är en innehållsrik park där flera funktioner för såväl gammal som ung har fått plats. Ett starkt driv från kontorets sida var att ta vara på de kvalitéer som fanns i parken med befintliga rumsbildande träd och värdefull vegetation. Genom hela gestaltningsprocessen fanns det ett strategiskt tänk vad gäller återanvändning av utrustning och material med tanke på budgeten för upprustningen.

NIBBLEPARKEN

Upprustning av park med inslag av lek och idrott

Om uppdraget

Uppdrag: Upprustning av park i Jakobsbergs centrum, Järfälla. Från skiss till färdig bygghandling.

Tidsperiod: 2012-2013

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Järfälla kommun

Ansvarig beställare:
Kerstin Sköld

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Patrik Tronde

Handläggande:
Katarina Svensson

Medverkande:
Sofia Kanslätt och Kristina Eriksson

HITTA HIT