BESKRIVNING

Kungsgården ligger i ett villaområde i en sydsluttning till Gröngarnsåsen som tidigare varit odlingsmark. Byggnadens form och placering delar tomten i tre delar med olika karaktär, vilket underlättar orienterbarheten när man rör sig genom trädgården. Entréområdet mot söder med angöringstorg, parkering och uteplatser för personal och boende, en gård mot norr med en större samlingsplats och en gård mot öster med uteplatser, dansbana, utegym, bouleplan och många olika promenadvägar i trädgårds-, skogs- och hagmarksmiljö. Några av gårdsrummen är avskärmade genom häckar eller spaljéer, andra är mer öppna och inbjuder till kontakt med omgivningen. Huset är synligt hela tiden. Stora nivåskillnader mellan gårdens olika delar har skapat möjlighet att integrera trappor och flacka backar att träna i.

I uppdraget ingick konstmöten och val av två konstnärer för utsmyckning av gårdarna: Uta Jacobs vattenkonst ”Daggskålar” och Lenny Clarhälls corténskärmar ”Moster Adels klänning”.

KUNGSGÅRDENS OMVÅRDNADSBOENDE

Omvårdnadsboendets utemiljö har tydligt delats in i olika rum sammankopplade med slingrande promenadstigar och prunkande rabatter.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning av utemiljön vid nybyggnad av omvårdnadsboende i Enköping.

Programhandling, projektering från systemhandling till bygghandling samt relationshandling och skötselplan.

Tidsperiod: 2011-2014

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Enköpings kommun

Kontaktperson:
Johan Wahlberg

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Ann Fagerström Tronde

Handläggande:
Ann Fagerström Tronde

Medverkande:
Emma Falk och Sofia Kanslätt

HITTA HIT