• Skolgård 1

  • Skolgård 1

  • Skolgård 2

  • Skolgård 2

  • Skolgård 2

  • Skolgård 3

BESKRIVNING

Idétävling för tre skolgårdar med givna förutsättningar. Den första skolgården behandlar förtätning på befintlig skolgård för att få plats för fler barn, den andra en nybyggd skola i ett utbyggnadsområde och den tredje en nybyggd skola i ett tidigare industriområde. Förslaget presenterar skolgårdar som ska kunna utnyttjas av alla, under hela dygnet och som blir en självklar del i staden – en skolpark.

De tre skolparkerna har olika förutsättningar och idéfokus, men behandlar alla frågeställningarna kring vad en skolgård kan vara. Gemensamt löser de frågan om platsbrist med att ha skolgårdsyta på flera plan. Gestaltningen fokuserar även på förutsättningarna klimatet skapar på platserna. Man ska kunna se och känna vinden, solen och vattnet och lära sig om deras egenskaper.

FRAMTIDENS HÅLLBARA SKOLGÅRDAR

En idétävling om hur framtidens skolgårdar kan se ut i Malmö.

Om uppdraget

Uppdrag: Idétävling ”Framtidens hållbara skolgårdar” Malmö.

Tidsperiod: 2015

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Malmö stad

Kontaktperson:
Linnea Uppsäll

Vår organisation

Patrik Tronde, Ann Fagerström Tronde, Klaus Stritzke, Sofia Kanslätt, Emma Falk, Marit Hedlund, Lisa Hedenkvist, Kristina Eriksson, Katarina Svensson

HITTA HIT