BESKRIVNING

Hägerstenshamnens skola är en låg- och mellanstadieskola med ca 490 elever och ligger intill Mälaren i Axelsberg. Skolgården delades in i tre sammanhängande lekytor. På den nedre delen är leken fokuserad på aktiviteter för yngre barn. Leken är integrerad i en ramplösning med terrasser som leder ned till den lägre entrénivån. Lekyta två är en länk till lekyta tre och även en länk till naturmarken. En löparbana ger möjlighet till idrott och snabb transport mellan lekytorna. Lekyta 3 är fokuserad på lek för de äldre barnen med rörelsele-, klätter- och balanslek med bl a en stor klätterställning. Här finns även en fotbolls- och basketplan med läktare och en scen för uppträdanden. Härifrån kan man ta sig ut till den öppna parkytan via en stor trappa.

HÄGERSTENSHAMNENS SKOLA

Skolgården gestaltades med lek- och vistelseytor som är väl kopplade till den omgivande parken.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning av utemiljön vid nybyggnad av skola i Örnsberg, Stockholm.

Förslagshandling, projektering från systemhandling till bygghandling, skötselhandling.

Tidsperiod: 2013-2018

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
SISAB

Kontaktperson:

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Patrik Tronde

Handläggande:
Sofia Kanslätt

HITTA HIT