BESKRIVNING

Förskolan, kallad Gröna Diamanten, är byggd för ca 80 barn i åldrarna 1-5 år, varav 10 barn med autism. Den ligger intill ett parkstråk i ett område med flerfamiljshus i Vällingby. Tomten var även tidigare förskolegård och den gamla förskolebyggnaden ersattes med en betydligt större byggnad, vilket medförde att gården blev mycket liten. Flera av den ursprungliga gårdens stora träd har kunnat bevaras och skänker nu välbehövlig skugga.

Gården är uppdelad i mindre rum vilket, trots gårdens knappa yta, ger möjlighet att vistas i olika typer av miljöer och att dela upp leken i grupper. Runda trädäck sammanlänkade med träbryggor, fungerar som samlings- och sittplatser eller scen och i anslutning till dem finns sand- och vattenlek.

Mitt på gården ligger ett lektorg med kullar och en vattenränna. I ett lite lugnare hörn ryms musiklek, kulram, svarta tavlan och en liggande elefant att sitta och klättra på. Lekredskapen i robiniaträ ger en mjuk och tydlig karaktär som matchar byggnaden.

Gården rymmer även barnvagnsförråd, sovplatser, två förrådsbyggnader med anslutande sittplatser under tak och ett hus för avfall.

FÖRSKOLAN GRÖNA DIAMANTEN

En liten gård med mycket plats för lek och aktivitet.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning av utemiljön vid nybyggnad av förskola i Vällingby.

Programhandling, projektering från förslagshandling till bygghandling och relationshandling.

Tidsperiod: 2013-2016

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare: SISAB

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Ann Fagerström Tronde

Handläggande:
Katarina Svensson

Medverkande:
Marit Hedlund

HITTA HIT