• Ekarna som fanns på platsen innan bygget.

BESKRIVNING

Glasberga vård- och omsorgsboende ligger i ett nybyggt bostadsområde, på mark som tidigare varit jordbruksmark. Söder om boendet finns ett torg med stora ekar, angörings- och parkeringsplatser. Byggnadens form och placering delar tomten i två delar med olika karaktär. En bitvis pergolatäckt gångväg med sittplatser sammanbinder de båda delarna och leder vidare över en bevarad åkerholme med naturmark, berghällar och aspar i öster. På gårdarna finns soffor och samlingsplatser och upphöjda planteringar där man kan komma nära blommorna.

I uppdraget ingick bedömning av flera stora ekar som skulle bevaras vid bygget samt konstmöten för val av konstnär för utsmyckning av gården: Ann Sidén (Mamma Knota) ”Yesterday”.

GLASBERGA VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

Gestaltning av utemiljön vid nybyggnad av omvårdnadsboende i Södertälje.

Om uppdraget

Uppdrag: Programhandling, projektering från systemhandling till bygghandling samt relationshandling.

Tidsperiod: 2011-2013

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare: Telge fastigheter i samverkansentreprenad med Skanska

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Ann Fagerström Tronde

Handläggande:
Ann Fagerström Tronde

Medverkande:
Katarina Svensson och Sofia Kanslätt

HITTA HIT