• Idéskiss odlingsterrasserna.

  • Situationsplan

  • Solskydd och sandlek

BESKRIVNING

En del av den befintliga Ekillaskolan i Märsta skulle byggas om till en förskola och vi fick i uppdrag att gestalta dess nya utemiljö. Förskolan bedrivs med Reggio Emilia pedagogik vilket tydligt avspeglar förskolans gård och utemiljö. Vi har arbetat efter konceptet naturen och den fria spontana leken. Vi har på en starkt begränsad yta fått in flera olika typer av aktiviteter och lekmöjligheter genom att skapa olika rum och platser. Det finns på så sätt plats för både den aktiva och stilla leken samt både den gemensamma och ensamma leken.

FÖRSKOLAN VALLMON

Förskolegård med fokus på naturen och den spontana och fria leken.

Om uppdraget

Uppdrag: Projektering av förskolan Vallmon, Märsta

Tidsperiod: 2014-2015

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Sigtuna kommun

Kontaktperson:
Kristofer van der Schaaf

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Ann Fagerström Tronde

Handläggande:
Ann Fagerström Tronde

Medverkande:
Marit Hedlund

HITTA HIT