• Parksofforna smyckades med inskriptioner som berättade om olika fågelarter.

BESKRIVNING

Uppdraget var att gestalta och projektera en omfattande upprustning av Grindtorpsparken i Alby. Parken var nedgången och upplevdes splittrad. Vi arbetade fram en gestaltning som fokuserade på att förstärka de befintliga kvalitéerna i parken och binda ihop de olika parkrummen till en sammanhängande helhet. Målet var att skapa en attraktiv och spännande stadsdelspark som lockar besökare från hela Botkyrka.

Vi fick även i uppdrag att ta fram ett tema för parken. Temat blev fåglar, som kopplar till platsens höga läge uppe på ett berg och att verksamheter som ligger kring parken är döpta efter olika fågelarter. I samband med upprustningen bytte parken namn till Fågelsången.

FÅGELSÅNGEN

Upprustning av stadsdelspark med lekplats utifrån temat fåglar.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning och projektering av stadsdelspark i Alby

Tidsperiod: 2016-2017

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Botkyrka kommun

Kontaktperson:
Sofia Didrik

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Patrik Tronde

Handläggande:
Ann Fagerström Tronde

Medverkande:
Sofia Kanslätt, Kristina Eriksson, Emma Karlsson och Lisa Hedenkvist

HITTA HIT