• En infiltrationsdamm med vattentåliga växter tar hand om dagvattnet.

  • Minnesplats där man kan ställa levande ljus på de flata stenblocken.

  • Ett litet lekhörn för barnbarnen.

  • Orangeri med medelhavsklimat. Markteglet fortsätter ur i trädgården.

BESKRIVNING

Platsens förutsättningar med närheten till skog och åkermarken samt Enköpings karaktär av trädgårdsstad har inspirerat till gårdarnas utformning, där varje gård har en grundkaraktär; skogsbrynet, åkerlandskapet och trädgårdsstaden. De olika karaktärerna gör att man känner skillnad mellan de olika gårdarna, vilket underlättar orienterbarheten när man rör sig genom trädgården. Längs gångvägarna ligger många större och mindre rum med olika innehåll och uttryck. Några rum är tydligt avskärmade genom häckar eller spaljéer, för att ge en lugn och trygg känsla. Andra har en mer öppen karaktär och inbjuder till kontakt med omgivningen. Huset är synligt hela tiden och olika landmärken, t ex flaggstången, vattenkonsten, humlestörarna och paviljongen, underlättar igenkänningen.

Utformningen av äldreboendets gård och den intilliggande förskolegården kunde samordnas då båda projekterades av vårt kontor.

ÅKERSBERGS OMVÅRDNADSBOENDE

Gården är uppdelad i tre delar; skogsbrynet, åkerlandskapet och trädgårdsstaden.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning av utemiljön vid nybyggnad av omvårdnadsboende i Enköping.

Programhandling, projektering från systemhandling till bygghandling samt relationshandling och skötselplan.

Tidsperiod: 2013-2015

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Enköpings kommun

Kontaktperson:
Johan Wahlberg

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Ann Fagerström Tronde

Handläggande:
Ann Fagerström Tronde

Medverkande:
Sofia Kanslätt

HITTA HIT